Додатоци / Extras

Лепче

Bread

30ден

Печена пиперка

Grilled pepper

30ден

Овчо сирење (100гр)

Sheep White Cheese (100gr)

100ден

Овчи кашкавал(100гр)

Sheep cheese(100gr)

200ден

Биено сирење (100гр)

Beaten cheese (100gr)

120ден

Помфрит

French Fries

80ден

Помфрит со сирење

French Fries with white cheese

100ден

Пекарски компир

Baked potatoes

100ден

Пекарски компир со сирење

Potatoes with white cheese

120ден