Вина / Wines

Александрија бело 0.2

Alexandra white 0.2

150ден

Александрија бело 0.75

Alexandra white 0.75

600ден

Александрија црвено 0.2

Alexandra red 0.2

150ден

Александрија црвено 0.75

Alexandra red 0.75

600ден

Темјаника 0.2

Temjanika 0.2

150ден

Темјаника 0.75

Temjanika 0.75

600ден

T’га 0.2

T’ga 0.2

150ден

T’га 0.75

T’ga 0.75

600ден

Траминец 0.2

Traminec 0.2

150ден

Траминец 0.75

Traminec 0.75

600ден

Темјаника Special Selection

Temjanika Special Selection

800ден